Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки

Володіючи глибокими знаннями українського та міжнародного законодавства в сфері зміни клімату, спеціалісти Екоплатформи мають досвід з проведення аудиту (детермінації, валідації, верифікації)  міжнародних проектів з питань зміни клімату,  у сфері діяльності, спрямованої на пом'якшення та адаптацію до наслідків змін клімату секторів агропромислового комплексу України та технічного перекладу європейського законодавства.


Пріоритети з запобігання зміні клімату та адаптації до змін клімату у сільському, лісовому та рибному господарстві України


Сприяння розвитку можливостей щодо адаптації та стійкості до кліматичних впливів є одним з ключових питань для сільськогосподарського виробництва, оскільки зміна клімату є однією з основних проблем для країни з точки зору даної галузі.

Поєднуючи багаторічний досвід роботи з міжнародними
організаціями, фахівці платформи працюють над завданням від Продовольчої і
сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО, скор. від Food and Agriculture Organization) у вирішенні проблем зміни клімату. Зокрема, проводиться спільна робота над розробкою проектних заявок, спрямованих на реалізацію національних пріоритетів України в області пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї сільського, лісового та рибного господарств України, для отримання грантів міжнародних фондів та програм.

 

Міжнародні проекти «гнучких механізмів»
Кіотського протоколу (2011-2014)

 

Детермінація проектів спільного впровадження (СВ) - аудит проектно-технічної документації (ПТД) на предмет відповідності критеріям Кіотського протоколу до РКЗК ООН та місцевого екологічного законодавства; підтвердження кількісної оцінки можливих скорочень викидів ПГ у наступних галузевих секторах:

  • відновлювані джерела енергії (фотоелектричні сонячні електростанції)
  • енергоспоживання (трубопрокатні заводи, модернізація систем централізованого теплопостачання, газотранспортні компанії)
  • неорганізовані викиди при спалюванні газоподібного палива (газотранспортні та газовидобувні компанії)
  • сільське господарство (застосування технології No-till)

Верифікація проектів СВ - перевірка реалізації проекту відповідно до проектно-технічної документації та підтвердження кількості фактичних скорочень викидів ПГ у таких галузевих секторах:

  • енергоспоживання (газотранспортні компанії, проекти з впровадження енергоефективного освітлення)
  • неорганізовані викиди при спалюванні газоподібного палива (газотранспортні компанії)
  • виробництво металу (металургійні заводи)


Валідація проектів механізму чистого розвитку (МЧР) - аудит проектно-технічної документації на предмет відповідності критеріям Кіотського протоколу до РКЗК ООН та місцевого екологічного законодавства; підтвердження кількісної оцінки можливих скорочень викидів ПГ. Роботи такого типу було виконано у галузевому секторі «неорганізовані викиди при спалюванні газоподібного палива» для двох проектів зі скорочення витоків газу в межах газорозподільчої мережі у Республіці Молдова та Придністров’ї.

Валідація проектів Золотого Стандарту була виконана у галузевому секторі енергетики та енергоспоживання для проекту з підвищення ефективності генерації електроенергії однією із електростанцій республіки Казахстан.

Міжнародна технічна експертиза (аудит) проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій - перевірка реалізації проекту відповідно до проектно-технічної документації згідно із Принципами Технічного Аудиту, підтвердження обсягу фактичного скорочення викидів ПГ:

  • Великомасштабний проект «Комплексна модернізація вагонів типу “Е” та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен» (галузеві сектори: енергозбереження, транспорт)