Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки

Експертне товариство приділяє увагу науково-дослідницькій діяльності за тематикою удосконалення процедур екологічного аудиту та аналізу впливу накопичувачів промислових відходів на навколишнє природне середовище.


Після ретельного аналізу практики проведення екологічних аудитів, експертами розроблена власна методика проведення екологічного експрес-аудиту із всебічним урахуванням специфіки об'єктів, що рекомендована до застосування Спілкою екологічних аудиторів України. На рахунку фахівців ряд публікацій у фахових наукових виданнях та чисельні виступи із представленням власних розробок на різноманітних національних та міжнародних зустрічах, наукових конференціях, семінарах. 

Фахівці платформи також мають досвід з організації та проведення різноманітних науково-практичних заходів – міжнародних зустрічей, круглих столів, нарад і семінарів, а також сайт-візитів для проведення практичного навчання з екологічного аудиту промислових підприємств. Основними завданнями таких заходів є ефективний обмін думками та отримання авторитетних оцінок від експертного середовища – практиків, юристів, технічних фахівців, представників влади або закордонних колег.

Під час науково-дослідницької роботи для Національного гірничого університету, Екоплатформа досліджувала українське законодавство про управління відходами видобувної промисловості та питаня імплементації європейських вимог до регулювання напрямку безпеки накопичувачів промислових відходів, а також проблему безпеки хвостосховищ в навчальних курсах з підготовки фахівців-екологів в Україні.


Серед науково-дослідницьких та методичних матеріалів, розроблених за участю фахівців Екоплатформи:

  • Методика комплексного оцінювання безпеки багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів
  • Резюме золовідвалу теплової електричної станції в якості об’єкту апробації вищезазначеної Методики
  • Аналіз відповідності українського законодавства вимогам Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та Дорожня карта з її імплементації в контексті підвищення безпеки хвостосховищ
  • База даних та он-лайн карта хвостосховищ України
  • Навчальний онлайн курс з безпеки хвостосховищ в Україні
  • Рекомендації щодо вдосконалення системи управління безпекою багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів в Україні