Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки
У багатотоннажних накопичувачах рідких промислових відходів зберігається велика кількість відходів різних галузей промисловості. Такі накопичувачі (хвосто-, золо-, шламо- та шлакосховища) – це техногенні озера з найрізноманітнішими хімічними речовинами. Вони являють собою серйозну загрозу для людей та навколишнього середовища, особливо якщо накопичувачі неправильно спроектовані, побудовані, експлуатуються або керуються.

Фахівці Екоплатформи за підтримки Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA) та сприяння Конвенції ЄЕК ООН про транскордонний вплив промислових аварій реалізували два міжнародних проекти з безпеки накопичувачів промислових відходів в Україні, об'єднавши зусилля всіх відповідальних сторін – представників центральних органів виконавчої влади, промислових об'єктів - операторів накопичувачів промислових відходів, національних та міжнародних експертів у галузі управління небезпечними об'єктами. Велике значення мало залучення міжнародних експертів в галузі безпеки накопичувачів промислових відходів з дванадцяти країн Європи, Кавказу, Центральної Азії іта США, які підтримали ініціативу просувати нашу країну на міжнародному рівні. Результати проектів були представлені на міжнародних зустрічах в Угорщині, Австрії та на Конференції сторін Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій в штаб-квартирі ООН в Женеві, Швейцарія (опис основних досягнень проектів наведено нижче).


Протягом 2018-2020 років експертами проведені інвентаризація та дослідження поточного стану хвостосховищ у двох річкових басейнах України – Дністра та Сіверського Дінця. Дослідження виконані на замовлення уряду України, у рамках проєкту ГЕФ / ПРООН / ОБСЄ / ЄЕК ООН «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» та проєктів із захисту довкілля на сході України Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
За результатами проведених досліджень визначено ряд проблемних питань експлуатації накопичувачів промислових відходів, що вимагають системних управлінських рішень та інтеграції зусиль з боку всіх зацікавлених сторін для підвищення рівня екологічної та техногенної безпеки таких об’єктів, а також для запобігання промисловим аваріям національного і транскордонного масштабів.
Детальніше дивіться у Резюме з інвентаризації хвостосховищ в басейні річки Дністер (2018-2020) та Резюме з дослідження хвостосховищ Донбасу (2019, 2020).

Міжнародний проект 

"Підвищення безпеки промислових хвостосховищ на прикладі українських об'єктів" (2013-2015)

У рамках цього проекту, партнером якого виступила відома Міжнародна асоціація по пестицидах (IHPA), нами було розглянуто кожен принцип і рекомендацію документа ЄЕК ООН «Керівні принципи та належна практика забезпечення експлуатаційної безпеки хвостосховищ» та проаналізовано можливість його застосування в Україні. В результаті ми отримали оцінку ситуації в Україні, запропонували заходи щодо поліпшення роботи промислових хвостосховищ та відповідні адміністративні та законодавчі рішення.

Розроблена Методика комплексного оцінювання безпеки багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів отримала позитивні відгуки від міжнародних експертів, а Міжднародна коміссія із захисту Дунаю вже готова її використовувати на всій території своєї діяльності.

Закордонні колеги високо оцінили внесок спеціалістів компанії, і перший проект отримав продовження, присвячене аналізу впровадження положень Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної̈ промисловості в Україні і навчанню студентів та національних експертів по темі безпеки накопичувачів промислових відходів.


Міжнародний проект
"Підвищення рівня знань серед студентів і викладачів з безпеки хвостосховищ та її законодавчий огляд в Україні" (2016-2017)


У другому проекті взяли активну участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної екологічної інспекції України, Державної служби надзвичайних ситуацій України, компетентних органів місцевого самоврядування, відповідальних за екологічну безпеку в цій галузі, ВНЗ України і профільних інститутів та компанія ДТЕК, що надала майданчик для тренінгів з безпеки хвостосховищ.

В рамках освітнього компоненту проекту, Екоплатформа разом із фахівцями Національного гірничого університету та залученням національних та міжнародних експертів навчили групу студентів і аспірантів практичному застосуванню Методики, розробленої у першому проекті, та розробили навчальний електронний курс за темою «Безпека хвостосховищ».

Аналізуючи питання виконання Україною своїх зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а саме положень Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості, команда проекту у співпраці з фахівцями Міністерства екології та природних ресурсів України:

 • визначили шляхи імплементації вимог ЄС по безпеці накопичувачів промислових відходів в законодавство України;
 • доопрацювали базу даних накопичувачів промислових відходів України (344 об’єкти);
 • зробили внесок у Національну стратегію поводження з відходами;
 • провели Круглий стіл з питань безпеки хвостосховищ, де представили всі розробки проекту відповідним центральним органам виконавчої влади.


В результаті спільної та злагодженої роботи фахівців Мінприроди та Екоплатформи, завдяки фаховій підтримці експертного середовища, розроблено низку продуктів проектів, що є вкрай актуальними та важливими для України в контексті національного євроінтеграційного курсу:

 • Юридичний аналіз законодавства України та адміністративної ситуації по хвостосховищах
 • Аналіз відповідності українського законодавства вимогам Директиви 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та дорожня карта з її імплементації в контексті підвищення безпеки хвостосховищ
 • Методика комплексного оцінювання безпеки багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів – універсальний інструмент для компетентних та контролюючих органів, операторів, відповідальних за безпеку об’єктів зберігання рідких промислових відходів
 • База даних 344 накопичувачів промислових відходів (станом на 17 квітня 2017 року), ранжованих за індексом потенційної небезпеки та нанесених на карту України (на базі ресурсу Google maps)

 

За дорученням Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA) Екоплатформа надала бенефеціару проекту – Міністерству екології та природних ресурсів України усі розробки проектів у вигляді

«Рекомендацій щодо вдосконалення системи управління безпекою багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів»

     UBA
     UBA
     UBA
     UBA

Проект ГЕФ – Інвентаризація українських хвостосховищ в басейні річки Дністер


Молдавсько-український проект ГЕФ «Сприяння транскордонному співробітництву та комплексному управлінню водними ресурсами в басейні річки Дністер» буде реалізований протягом трьох років (2018-2020 рр), працюючи над вдосконаленням загального управління водними ресурсами басейну та їх раціонального використання відповідно до угод про Асоціацію з ЄС. Інвентаризацію хвостосховищ в басейні річки Дністер планується провести в рамках першого компоненту проекту «Детальний аналіз водних ресурсів, пов'язаних з ними екосистем і їх використання».

У проектній діяльності буде застосована Методика комплексного оцінювання безпеки багатотоннажних накопичувачів рідких промислових відходів, розроблена завдяки двом міжнародним проектам з безпеки хвостосховищ (2013-2017), реалізованим за підтримки Німецького відомства з охорони навколишнього середовища (UBA).

Під час робіт з інвентаризації у співпраці з центральними та місцевими адміністраціями кількість об'єктів буде уточнена, включаючи неактивні, занедбані/ безхазяйні та інші накопичувачі промислових відходів. Метод застосування Контрольних списків, що міститься в Методиці, дозволить провести інвентаризацію та детальну оцінку рівня безпеки кожного хвостосховища, розташованого в басейні річки Дністер, із подальшим їх ранжуванням за рейтингом потенційної небезпеки. За результатами ранжування будуть надані рекомендації щодо формування інвестиційних програм відповідно до специфіки об'єктів, їх місця розташування, статусу об'єктів та ін.

З метою подальшого моніторингу даних щодо українських хвостосховищ планується оновити національну базу даних накопичувачів промислових відходів та розробити інтерактивну онлайн-карту хвостосховищ на основі існуючого інформаційного ресурсу Міністерства екології та природних ресурсів України «Екомапа».