Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки

Екологічний аудит є одним з ефективних механізмів виявлення в діяльності підприємств невідповідностей природоохоронному законодавству України, що сприяє підвищенню рівня екологічної безпеки шляхом з’ясування причин їх виникнення, розробки рекомендацій та заходів з усунення даних невідповідностей. Правові та організаційні засади проведення екологічного аудиту визначені у Законі України «Про екологічний аудит».

Фахівці Екоплатформи мають багаторічний професійний досвід у сфері екологічного аудиту. Керівник компанії є сертифікованим екологічним аудитором України, членом ВГО «Спілка екологічних аудиторів» та має науковий ступінь кандидата технічних наук за темою екологічний аудит.

Персональним здобутком об'єднання фахівців є розроблена у 2009 році методика експрес-аудиту для проведення екологічних аудитів різних підприємств, яка була представлена на З'їзді екологічних аудиторів України та використовується багатьма практикуючими аудиторами і компаніями в Україні.

Поєднуючи теоретичні знання екологічного законодавства та практичний досвід, спеціалісти Екоплатформи займаються викладацькою діяльністю –  проводять лекції та стажування з екологічного аудиту для студентів ВНЗ та фахівців-екологів на курсах з підвищення кваліфікації.

Проведено понад 40 обов’язкових та добровільних екологічних аудитів промислових підприємств, включаючи такі галузі та види діяльності.


ПЕРЕЛІК ПРОВЕДЕНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ АУДИТІВ:

  1

Добувна промисловість (понад 20 об’єктів):

 • підприємства з видобутку золото- та мідь-вміщуючої руди (Грузія, добровільний екологічний аудит)
 • добування та збагачення кам’яного вугілля
 • гірничо-збагачувальні комбінати
 • добування залізних руд
 • добування декоративного та будівельного каменю

Енергетика (11 об’єктів):

 • теплові електростанції та розподільчі мережі
 • сміттєспалювальний завод

Переробна промисловість

        підприємства з виробництва (4 об’єкти):

 • будівельних і сталевих конструкцій
 • електророзподiльної та контрольної апаратури, гальванiчних елементiв
 • дорогоцінних металів
 • виготовлення інших готових металевих виробів

       підприємства металургійної галузі (3 об’єкти): 

 • виробництво чавуну, сталі та феросплавів

       хімічна галузь (4 об’єкти):

 • цементний завод
 • інженерні споруди по очищенню стічних вод на підприємстві хімічної галузі
 • виробництво неметалевих мінеральних виробів
 • виробництво хімічної продукції для промислових цілей

Екологічний аудит міст