Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки

Резюме дослідження поточного стану 10 хвостосховищ у Донецькій та Луганській областях 22.03.2021

Ecoplatform  

У 2020 році проведено дослідження поточного стану хвостосховищ у Донецькій та Луганській областях. Роботи виконано в рамках проєкту Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Зміцнення спроможності для моніторингу та управління водними ресурсами на сході України» у партнерстві з Державним агентством водних ресурсів України та за сприяння Донецької обласної державної адміністрації, Луганської обласної державної адміністрації, Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів.

Проведено огляд стану та ідентифікацію загроз для довкілля від функціонування ставка-накопичувача ПрАТ «Бахмутський Аграрний Союз», розташованого в зоні ведення бойових дій у Донецькій області, та небезпечних об’єктів, розташованих у безпосередній близькості до р. Сіверський Донець у Луганській області: шламонакопичувачі ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», шламонакопичувачі колишнього підприємства «Лисичанська сода», накопичувач високомінералізованих стоків КП «РВУВКГ» Рубіжанської міської ради, яке є балансоутримувачем накопичувача, переданого від ТОВ «Рубіжанський краситель».

Основні результати досліджень підсумовано у вигляді схеми Еколого-техногенний портрет об’єкта, яка відображає п’ять показників (англомовне позначення схеми: Driver – Pressure – State – Impact – Response):

  • Чинник - антропогенна діяльність, яка може впливати на довкілля
  • Навантаження - безпосередній наслідок діяльності
  • Стан - умови, які виникають у масиві вод під дією діяльності
  • Вплив - наслідок навантаження для довкілля
  • Програма заходів - заходи, вжиті для покращення стану масиву вод

Розроблено рекомендації щодо підвищення рівня безпечної експлуатації хвостосховищ, які можуть бути використані при формуванні Плану управління річковим басейном Дону та інших планів і програм з підвищення екологічної та техногенної безпеки регіону.

Представлення результатів проведених робіт відбулося 19 січня 2021 року в форматі онлайн-засідання. У заході взяли участь представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств-операторів хвостосховищ, наукових установ і міжнародних організацій.

Comments: 0

Email again:

Add a comment

Name: E-mail:    
Comment: