Екоплатформа – об'єднання фахівців
з питань екологічної безпеки
Промислові відходи

 1. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року / Законодавство України 
 2. Інтерактивна мапа «Екомапа» / Міністерство екології та природних ресурсів України 
 3. Керівні принципи та належна практика забезпечення експлуатаційної безпеки хвостосховищ (російською мовою) / Європейська економічна комісія ООН 
 4. Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій (російською мовою) / Європейська економічна комісія ООН 
 5. Ілюстроване резюме по Конвенції про транскордонний вплив промислових аварій (російською мовою) / Європейська економічна комісія ООН
 6. Директива 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості (англійською мовою) / Європейський Парламент та Рада ЄС
 7. Відео наслідків аварій на хвостосховищі в Бразилії восени 2015 / Youtube 

Екологічний аудит

 1. Закон України «Про екологічний аудит» / Законодавство України
 2. Положення про сертифікацію екологічних аудиторів / Законодавство України 

 3. Методичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит / Міністерство екології та природних ресурсів України


Зміна клімату

 1. Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року / Законодавство України 
 2. План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року / Законодавство України 
 3. Паризька угода (офіційний переклад) / Законодавство України 
 4. Очікуваний національно-визначений внесок (ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди (англійською мовою) 
 5. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату 
 6. Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (офіційний переклад) 


Водні ресурси
 

 1. Водний кодекс України із змінами та доповненнями / Законодавство України
 2. Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом» / Законодавство України
 3. Постанова КМУ від 18 травня 2017 р. № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном» / Законодавство України
 4. Постанова КМУ від від 4 квітня 2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення» / Законодавство України
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1996 №413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру» (із змінами від 31.05.2017 № 372) / Законодавство України
 6. Наказ Мінприроди від 06.02.2017 № 45 «Про затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод» / Законодавство України
 7. Наказ Мінприроди від 26.01.2017 № 23 «Про затвердження Типового положення про басейнові ради» / Законодавство України
 8. Наказ Мінприроди «Про виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах встановлених районів річкових басейнів» від 26.01.2017 №25 / Законодавство України
 9. Наказ Мінприроди «Про затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок» від 03.03.2017 №103 / Законодавство України
 10. Водна рамкова директива 2000/60/EC (текст англійською мовою)
 11. Водна рамкова директива 2000/60/EC (текст українською мовою)
 12. Всі керівництва Водної Рамкової Директиви (текст англійською мовою)
 13. Переклади керівництв Водної Рамкової Директиви
 14. Закон України «Про ратифікацію Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво у сфері охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер» від 07 червня 2017 року №2086-VIII / Законодавство України